Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego)

Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego) 2

Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego) 3

Wycinka poprzez obalanie 1

Wycinka poprzez obalanie 2

Wycinka arborystyczna i z podnośnika

Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego) 4

Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego) 5

Wycinka drzew metoda arborystyczna (dostępu linowego) 6